English version
Film om Sveaskolan Instagram                    Kontakt
                   
                   
  Skolan Inför Nästa Läsår Personal Elevhälsan Ansökan Startsida Intranät
 
Personal
 
 
Catharina Elgh-Linander
Rektor

Catharina Elgh-Linander
catharina.elgh@sveaskolan.nu
 

Tove Möller
Bitr.Rektor & SYV

Tove Möller
tove.moller@sveaskolan.nu
 
 
Rikard Petersson
Bitr.rektor, SV/SO

Rickard Petersson
rikard.petersson@sveaskolan.nu
   
   
   
Sara Olausson, Klf 27a
Spanska och Hemkunskap

Fredrik Åberg, Klf 27a
Trä- och metallslöjd
Sara Olausson Fredrik Åberg
sara.olausson@sveaskolan.nu fredrik.aberg@sveaskolan.nu
   
   
   
Benjamin Frejd, Klf 27b
Engelska och Spanska

Jenny Andersen, Klf 27c
Slöjd, Förste lärare Estetiska ämnen
Benjamin Frejd Jenny Andersen
benjamin.frejd@sveaskolan.nu jenny.andersen@sveaskolan.nu
   
   
   
Jakob Björkengren, Klf 27d
Samhällskunskap, geografi, historia och religion

Anita Hjortsberg, Klf 26a
Matematik, Fysik, Teknik, Biologi och Kemi
Jakob Björkengren Anita Hjortsberg
jakob.bjorkengren@sveaskolan.nu anita.hjortsberg@sveaskolan.nu
   
   
   
Fengping Mao Palmblad, Klf 26a
Kinesiska och Matematik

Tor Kullin, Klf 26b
Matematik, Biologi, Kemi, Fysik och Teknik
Fengping Mao Palmblad Tor Kullin
fengping.mao@sveaskolan.nu tor.kullin@sveaskolan.nu
   
   
   
Mattias Andersson, Klf 26c
Matematik, Fysik, Biologi, Kemi och Teknik

Ingela Clarin, Klf 25a
Svenska och Engelska
Mattias Andersson Ingela Clarin
mattias.andersson@sveaskolan.nu ingela.clarin@sveaskolan.nu
   
   
   
Felicia Lund, Klf 25b
Svenska och Idrott & Hälsa

Magnus Sjöberg, Klf 25c
Samhällskunskap, geografi, historia och religion
Felicia Lund Magnus Sjöberg
felicia.lund@sveaskolan.nu magnus.sjoberg@sveaskolan.nu 
   
   
   
Kristina Åkesson, Klf 24a
Bild
Magnus Löfgren, Klf 24b
Matematik, Fysik, Biologi, Kemi, Teknik och
Förste Lärare i Ma/No
Kristina Åkesson Magnus Löfgren
kristina.akesson@sveaskolan.numagnus.lofgren@sveaskolan.nu

   
   
Maria Agerkrans, Klf 24c
Matematik, Förste Lärare i Idrott & Hälsa

Madelen Lundgren
Svenska och Tyska, Förste Lärare Sv
Maria Agerkrans Madelen Lundgren
maria.agerkrans@sveaskolan.nu  madelen.lundgren@sveaskolan.nu 
   
   
 
Åsa Eriksson
Idrott & Hälsa och Matematik

Patrik Agerkrans
Data-IT och Team Support
Åsa Eriksson Patrik Agerkrans
asa.eriksson@sveaskolan.nu patrik.agerkrans@sveaskolan.nu
   

   
   
Annika Rehn, Svenska/Specialpedagog
Förste Lärare i Spec.ped.

Maria Lindsten,
Spanska och Engelska
Förste lärare i Språk & Språkval
Annika Rehn Maria Lindsten
annika.rehn@@sveaskolan.nu maria.lindsten@sveaskolan.nu
 
   
   
Karin Munthe
Engelska
Erik Stenlund
Musik
   
Karin Munthe Erik Stenlund
karin.munthe@sveaskolan.nu erik.stenlund@sveaskolan.nu
   
   
   
Linnéa Franklin,
Idrott & Hälsa

Markus Cederberg
Samhällskunskap, geografi, historia och religion & Support
Linnéa Franklin Jenny Andersen
linnea.franklin@sveaskolan.nu markus.cederberg@sveaskolan.nu
   
   
   
Iwona Ibrahim
Husmor & Support

Maria Lagergren
Kurator

Iwona Ibrahim Maria Lagergren
iwona.ibrahim@sveaskolan.nu maria.lagergren@sveaskolan.nu
   

   
Lise-Lott Douhane
Skolsköterska
Håkan Westerlund
Skolläkare

Lise-Lott Douhane Håkan Westerlund
liselott.douhane@sveaskolan.nu hakan.westerlund@sveaskolan.nu