English version
Film om Sveaskolan Instagram                    Kontakt
                   
                   
  Skolan Inför Nästa Läsår Personal Elevhälsan Ansökan Startsida Intranät
 
Varför slöjd?


Kära elever och föräldrar på Sveaskolan, 

Det händer att elever ställer frågan - varför har vi slöjd i skolan?

2018 försökte jag, slöjdlärare Jenny, förklara  "Vad är det för nytta med slöjden?" i ett av URs avsnitt av Lärarrummet. I detta program intervjuas även Göran Lundborg, professor emeritus i handkirurgi vid Lunds Universitet. Av Lundborg lärde jag mig att "aktiva händer expanderar i hjärnan och engagerar allt fler nervcelIer: att aktivera händerna är att aktivera hjärnan" 

Det är också handens arbete som förenar ämnena Bild, Slöjd, Hem och Konsumentkunskap och Musik. Detta kom vi fram till under ett ämnesmöte i våras då Kristina, Fredrik, Sara, Erik och jag försökte hitta gemensamma nämnare mellan våra ämnen. Kreativitet, processarbete och sinnesträning är några av de områden vi alla arbetar med att utveckla hos våra elever. Vi landande dock i att alla våra ämnen har "handen" som främsta verktyg. Handens roll är central i vår undervisning.

 
Slöjdens nytta
 

I mars läste och diskuterade vi boken "Handen i den digitala världen" av ovan nämnda Göran Lundborg. Efter några livliga och intressanta diskussioner senare var vi alla överens  -  vi ville träffa och prata med denna professor. Tänk om vi kunde få honom att komma till Sveaskolan och hålla ett föredrag för våra elever och vår personal om vikten av att använda sina händer och då koppla det till hur vi arbetar i de praktisk-estetiska ämnena...

Hur fångar man då en professor i handkirurgis uppmärksamhet? Jo - jag skrev ett brev, handskrivet så klart, där jag förklarade att vi gärna skulle vilja bjuda honom på en lunch och samtala om hans bok och tankar. Det lyckades! En fin dag i april mötte vi Göran under ett parasoll på Slottsträdgårdens kafé. Vi var alla upprymda av samtalet efteråt och många, långa ämnesmöten senare hade en temadag, "Handen", tagit form. Under hälsoveckan i augusti fick alla elever i årskurs 9 möjlighet att använda sina händer i olika workshops under en hel dag. De fick arbeta med spontant kreativt skapande, träna sina fingrars känsel och sätta ord på känsloförnimmelser, lära sig att uppskatta vikter enbart med handen som våg samt att de fick lyssna till ett föredrag om "Handen och hjärnan" av Göran Lundborg. 

Så - vad är det för nytta med de praktisk-estetiska ämnena egentligen?

Fler forskare än Lundborg har uttalat sig i en fråga som allt som oftast diskuteras i media.

"Hjärnforskaren Fredrik Ullén vid Karolinska institutet anser att de estetiska ämnena borde ses som kärnämnen eftersom kreativitet stärker människans problem­lösningsförmåga inom alla områden. Såväl i praktiskt och konstnärligt utövande som i förmågan att ta till sig teoretiska kunskaper. – Skaparlust har alltid varit en nödvändig förutsättning för framväxten av det moderna civiliserade samhället. Och om man vänder blicken framåt är det ingen brist på problem som kommer att kräva mycket kompetens och uppfinningsrikedom för att lösa, säger Fredrik Ullén." Detta uttalande står att läsa i Ämnesläraren 2022. För bara några dagar sedan publicerade Lundborg en debattartikel i Ämnesläraren som även den handlar om vikten av de praktisk-estetiska ämnena. Läs gärna dessa inlägg. 

Kristina, Erik, Sara, Fredrik och jag går till Sveaskolan varje dag för att utveckla våra elevers kreativitet, processtänkande, hantverkskunnande, musikalitet, formkänsla, kulturhistoriska kunnande och många, många andra förmågor. Vi vill att ni elever ska gå ut högstadiet och ha en god grund att stå på i det kulturella samhälle vi alla tillhör och där form, färg, mat, design, musik och hantverk är livets goda. Vi tror på er och på den enorma kapacitet ni besitter i form av idéer, skapande och uttryck! 

Ha en fin hösthelg!

PS. Glöm inte att årets julkapp är hemstickad!

Jenny Andersen
Slöjdlärare
Förstelärare i praktisk-estetiska ämnen