Elevhälsa

På Sveaskolan arbetar vi med helheten kring allt som har med hälsa att göra. Vårt fokus är att förbereda elever inför livet. Vårt motto är: In Omnia Paratus - Redo för allt!

Elevhälsoteamet (EHT) träffas en gång i veckan för att säkerställa att alla har det så bra som möjligt. EHT får information om hur eleverna har det dels via eleverna själva, deras lärare men också från föräldrar. Det gäller då hur det går i undervisningen och hur eleven har det psykosocialt. EHT utarbetar de extra anpassningar, eventuella åtgärdsprogram och håller kontakt med myndigheter och allmän sjukvård vid behov. 

Elevhälsoteamet på skolan består av: 

Catharina Elgh, rektor

catharina.elgh@sveaskolan.nu 

Annika Rehn, speciallärare

annika.rehn@sveaskolan.nu

Maria Lagergren, skolkurator

maria.lagergren@sveaskolan.nu

Vid behov medverkar även följande:

Tove möller, biträdande rektor/SYV

tove.moller@sveaskolan.nu

Rikard Petersson, biträdande rektor

rikard.petersson@sveaskolan.nu

Lise-lott Douhande, skolsköterska/EMI

liselott.douhane@sveaskolan.nu

Håkan Westerlund, skolläkare/EMI

hakan.westerlund@sveaskolan.nu

Elevhälsans medicinska insatser - EMI 

EMI består av skolsköterska Lise-Lott Douhane och skolläkare Håkan Westerlund. De utför, efter erbjudande, hälsokontroller, hälsosamtal, läkarundersökningar samt vaccinerar enligt svenskt basprogram. För elever på Sveaskolan är det en påfyllnadsdos av difteri-stelkramp och kikhosta som erbjuds under höstterminen i åk 9.

Ett erbjudande om hälsobesök skickas företrädelsevis endast till elevens uppgivna mailadress, fornamn.efternamn@sveaskolan.nu eller som sms. Kontrollera därför att det finns rätt uppgifter om mailadresser och mobilnummer på Schoolsoft. Om eleven inte kan den föreslagna tiden ska det meddelas skolsköterskan så att vi kan komma överens om en ny tid. Elever som inte hörts av och inte kommer på utsatt tid får själv eller genom vårdnadshavarna ta kontakt med skolsköterskan. När EMI kontaktar föräldrar kan mail endast skickas till en privat mailadress (dvs inte jobbmail). 

Information om när hälsobesök, vaccinationer etc kommer finnas på Schoolsoft.


Skolsköterskans uppdrag:

Hälsobesök som  innehåller  tillväxt-, rygg- samt pubertetsbedömningar. Vaccinationer enligt svenskt basprogram.

Skolläkarens uppdrag:

Mottagning, uppdrag och remittering BUP och medicinskt specialistsjukvård.