Om skolan

Varför heter vi Sveaskolan?


Vår ambition är att skolan ska genomsyras av:

S - Samarbete, gäller allas vår interna samverkan inom klassen eller skolan,  men också samarbete med med t ex företag, föreningar, organisationer och närliggande universitet (se mer under bl a SYV).

V - Verklighet, skolan försöker att i alla frågor ta avstamp i elevernas vardag, drömmar, frågor och tankar.

E - Elevdemokrati, ingen fråga är för stor eller för liten för att inte elevernas röst ska höras. Elevinflytandet, möjligheten att vara med och påverka ser vi som självklar, oavsett om det gäller vem som arbetar på skolan, vad undervisningen innehåller och hur den bedrivs eller hur den ska se ut framöver. 

A - Antonovsky, KASAM, Känslan Av Sammanhang (se mer under specialpedagogik). Stort utrymme ges på skolan till arbete med värderingar, engagemang och ansvarstagande med och vid sidan av testresultat och betyg - detta som vi kallar för "Svea-andan". Tematisk, ämnesövergripande undervisning skapar också betydligt större möjligheter till att förstå och känna in den röda tråden, såväl i hur vi undervisar som i hur du som individ kan ta dig framåt i samhället.