Fik

Förstärkning i kärnämnen (Fik)

På Sveaskolan kan du välja mellan språken spanska, kinesiska och tyska. Det är obligatorisk att läsa ett tredje språk utöver svenska och engelska.

Du kan enbart läsa Fik om skolan anser att du behöver det

Om dina lärare upptäcker att du har mycket svårt för svenska, engelska eller matematik eller har kommit efter i kärnämnena på grund av till exempel långvarig sjukdom, kan du få möjlighet att läsa förstärkning i kärnämnena svenska, engelska och/eller matematik istället för spanska, kinesiska eller tyska. Det är det enda undantaget från regeln om att läsa moderna språk. I alla andra fall är moderna språk något som alla läser. De elever som byter till Fik får istället specialpedagogiskt stöd, för att så småningom förhoppningsvis bli behöriga att komma in på gymnasiet.

När lärarna upptäcker att du kommer att ha svårt att nå E i svenska, engelska och matematik så informeras skolans speciallärare om det. Hon samlar sedan in information från alla lärare och beslutar tillsammans med rektor om du är en av dem som ska få gå på FiK. Om du själv upplever stora svårigheter med svenska, engelska och/eller matematik så kan du och dina föräldrar prata med din klassföreståndare som i sin tur pratar med specialläraren.

Missförstånd

Ibland går det rykten bland eleverna om att det är frivilligt eftersom man gör ett språkval, men så är det inte. Man kan välja vilket språk man vill läsa, men inte att man ska läsa språk. En annan missuppfattning är att modersmålsundervisning skulle kunna ersätta lektionerna i moderna språk. Så är det inte heller.


Mer om betyg och meritpoäng

Tjänar man på att välja bort spanska eller kinesiska? Det beror på...

Svaret på frågan kan vara ett kraftfullt "nej, det gör man inte". Det är en fantastisk möjlighet för resten av livet att ha chans att lära sig ett främmande språk och det kan öppna möjligheter till bra jobb och ovärderliga upplevelser. Om man har chans att nå minst E i spanska i slutbetyg, så får man dessutom 17 ämnen att räkna in i det betyg som man söker in till gymnasiet med.

Svaret kan vara ett lika tydligt "ja, det gör man". Om man har svårt att klara svenska och engelska av olika anledningar, och riskerar att inte nå betyget E i något av de ämnena när man slutar nian, så kan man inte komma in på ett nationellt gymnasieprogram. Det vill vi absolut undvika.

Om man läser förstärkning i svenska, engelska och/eller matematik istället för spanska eller kinesiska, och förväntas nå E i spanska, så förlorar man 10 poäng när man ska söka till gymnasiet - å andra sidan når man kanske E i svenska, engelska och matematik (10+10+ 10 poäng) och kan komma in på gymnasiet.

Dessutom kan man lägga den energi och tid som man skulle ha lagt på spanskan och kinesiskan, på annat skolarbete. Om man kan höja de fyra SO-ämnena från E till D, så har man tjänat in ytterligare tio poäng.

Alltså: Elever som har svårt att klara svenska, engelska och/eller matematik och som lärarna ser skulle behöva läsa Förstärkning i kärnämnen brukar tjäna på det. 

De eleverna väljer ofta att läsa spanska eller danska på gymnasiet.

Dina betyg räknas om till siffror och siffrorna läggs ihop till poäng.

A = 20 p

B = 17,5 p

C = 15 p

D= 12,5 p

E = 10 p

F = 0 p