Prao/skuggning

På Sveaskolan har vi arbetslivskontakt under varje läsår. Vanligtvis skuggar eleverna i åk 6 och 7 i tre dagar under en vecka på vårterminen, medan eleverna i åk 8 och 9 har en veckas sammanhängande prao. Nedan ser du några dokument med tips på vad du kan tänka på när det gäller att söka och vara på sin arbetsplats. Du kommer att få någon form av uppgift från dina lärare där du redovisar hur du haft det på din praoplats. 

Söka plats.pdf
När det börjar närma sig.pdf