Dyslexi?

Vad är dyslexi?

Specifika läs- och skrivsvårigheter.

Kan man bli av med dyslexi?

Man kan inte träna bort dyslexi helt, men ju mer man tränar, desto mindre svårigheter har man. Man kan lära sig knep som gör att dyslexin inte är ett lika stort hinder.

Ett sätt är att lyssna in kunskap. Det är mycket viktigare att du lyssnar in kunskap, lyssnar på skönlitteratur och tänker kring det du har hört, än att du läser med ögonen!

Det är dina tankar och erfarenheter som får dig att växa, inte att dina ögon rör sig över en text.


Jag har svårt för att veta skillnaden mellan "granen" och "grannen" om orden inte står i ett sammanhang. Innebär det att jag har dyslexi?

Man måste veta mer om hur du läser för att kunna svara på den frågan. Några som har liknande svårigheter har dyslexi, men inte alla. Om du inte är van vid att läsa, så kan du också ha svårt för detta. Om du har dyslexi kan du ha svårt att veta hur ord som du inte har hört tidigare ska uttalas eller stavas.


Vad gör vi på Sveaskolan för att upptäcka elever som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?

Sveaskolan gör en kartläggning av alla elevers läs- och skrivutveckling när de börjar på skolan. Det är flera tester som tillsammans visar vad eleverna behöver arbeta mer med. Dessutom läggs eventuell information från tidigare skola och från föräldrar, samt från ämneslärare till kartläggningen. Om en elev har språkliga svårigheter, så får eleven lära sig att använda olika hjälpmedel och lärarna och föräldrarna blir informerade. Oavsett om eleven har dyslexi eller inte kommer Sveaskolan att hjälpa eleven att klara skolan så bra som möjligt.


Får jag mer hjälp om jag har en diagnos?

Nej. Hur mycket och vilken hjälp du får beror på vilka svårigheter du har, inte på om du har en diagnos eller ej.


Kan jag ha dyslexi utan att det upptäcks?

Prata med din klassföreståndare eller Annika om du tror det.

Hur kan jag ta reda på om jag har dyslexi eller inte?

Du behöver inte ta reda på det. Oavsett vad dina svårigheter beror på, har du rätt till den hjälp du behöver. Det står i skollagen.

Det vanligaste är att skolans speciallärare gör en pedagogisk utredning av din läs- och skrivutveckling och därefter tillsammans med dig provar ut vilka hjälpmedel som passar dig. Även en logoped kan ställa diagnos, men det behövs inte för att du ska få hjälp i skolan.