Specialpedagogik

DET FINNS MÅNGA VÄGAR TILL KUNSKAP - VILKA SKA DU VÄLJA?

Välkommen till Sveaskolans sida om studieteknik, datorns hjälpmedel, tips och specialpedagogik! Här kan du hitta tips och stöd om du behöver hjälp för att lyckas i skolan.

Vår speciallärare på skolan heter Annika Rehn och hon är även ansvarig för biblioteket. Där håller hon också många av sina lektioner. 

Det finns många olika vägar till kunskap och på Sveaskolan vill vi ge dig förutsättningar för att du ska hitta just dina vägar. Du behöver kanske mer tid, ljudfiler, tydligare instruktioner eller bara en annan plats i klassrummet, för att inlärningen ska funka bra för dig. Tillsammans kan vi säkert hitta sätt för dig att lära och visa kunskaper och som kan hjälpa dig att lyckas i skolan.

Första gången du träffar Annika på skolan är troligen när ni gör tester tillsammans, eftersom det är hon som håller i det som vi kallar för kartläggning av elevers läs- och skrivutveckling. Vill du veta mer om kartläggningen kan du titta på videon nedan.

Om du vill komma i kontakt med Annika gör du det lättast genom att maila: annika.rehn@sveaskolan.nu 

Vägar mot målen - på vilka sätt kan du få stöd?