KASAM

KASAM är ett kortord av "Känsla av sammanhang" (på engelska SOC – sense of coherence) och när du upplever känsla av sammanhang så mår du bättre än när du inte gör det. För att uppleva detta så behöver det du gör vara begripligt, hanterbart och meningsfullt.

Aaron Antonovsky (1923-1994) var en forskare som intresserade sig för vad det är som gör att vissa människor, trots att de möter stora motgångar, förblir friska och mår bra. Han forskade kring detta och kom fram till att de som mådde bra upplevde sin situation som begriplig och meningsfull.

Antonovsky visade att när vi upplever en "känsla av sammanhang" (KASAM), då upplever vi också att vi mår bra. 

Inför en stor uppgift kanske du känner att du kan förstå allt (det är begripligt), men att det är så mycket att du inte kan klarar av det (inte hanterbart), och då känns det kanske lönlöst (inte meningsfullt).

I det fallet hade det hjälpt dig att få hjälp att sätta igång i tid, ta en liten del i taget och få överblicken, för att du skulle bli mindre stressad.

Om du förstår vad som framkallar stressen och kan sätta ord på det, kan du kanske minska stressen i framtiden, antingen genom att du själv förstår vad du kan göra, eller genom att du ber om hjälp.