Föräldrainformation

Viktigast att få koll på först för dig som förälder är:

1. Schoolsoft, som vi använder för kontakt med dig. Logga in dagligen (på datorn, då mobilappen inte är lika tydlig)!

2. Hur du förbereder dig inför ditt barns utvecklingssamtal.

Arbetet på Sveaskolan

Under sin tid på Sveaskolan kommer ditt barn att bli tonåring och nästan vuxen. Målet är att alla elever ska kunna ta ansvar för sitt eget skolarbete och därför vänder sig lärarna alltid direkt till eleverna i alla lektionsplaneringar och uppgifter. Vi ger inga läxor som är nya saker, utan det är repetition eller göra färdigt som gäller.

Vad nästan alla elever dock behöver hjälp med är uppmuntran att läsa skönlitteratur varje dag. Skolans bibliotek drivs av kompetent personal som också är lärare i svenska och specialpedagogik. Skolan satsar mycket på att hela tiden uppdatera litteraturen samt att köpa in klassuppsättningar av böcker för gemensam läsning. Men gå gärna med ditt barn till det kommunala biblioteket också för att hitta fler passande böcker. En bok bör ligga i väskan varje dag!

Några elever kan behöva mer stöttning hemifrån. Stötta genom att sätta dig bredvid ditt barn och intressera dig för vad hen berättar om sitt arbete i Classroom. Ta för vana att titta igenom planeringarna på söndagen, så att ni har möjlighet att få koll på veckan som kommer.

Utrustning

Alla elever behöver ha tillgång till cykel och cykelhjälm på skolan. Ditt barns dator ska vara vara fulladad vid skoldagens början. Penna, suddi och hörlurar (gärna av mindre "in-ear-modell" med sladd, för att undvika att de är urladdade) för att lyssna på texter, filmer osv bör också finnas i väskan.