Elevkö och urvalsprinciper

Elevkö & urvalsprinciper för antagning

Vi är väldigt glada och stolta att drygt 7 000 elever har ansökt om skolplats på Sveaskolan. Skolans valda urvalskriterier till antagning, godkända av Skolinspektionen, är syskonförtur och anmälningsdatum. Givetvis följer skolan svensk skollag och Skolinspektionen utövar tillsyn att reglerna efterföljs på såväl fristående- som kommunala skolor.

Varje år kallas de föräldrar till blivande elever som blivit antagna till ett introduktionsmöte i början på vårterminen (läsåret innan aktuell skolstart). Senare på våren är de elever som tackat ja välkomna på ett välplanerat skolbesök under en hel skoldag tillsammans med alla sina blivande kompisar. 

För frågor kring denna information eller eventuell klagomålshantering kontakta rektor, Catharina Elgh, catharina.elgh@sveaskolan.nu